Üyelik Sözleşmesi

Logonuz Burada > Üyelik Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

Lütfen web sitemiz üzerinden alışveriş yapmadan önce KULLANIM SÖZLEŞMESİ ve İADE ŞARTLARI‘nı dikkatlice okuyunuz. Web sitemiz üzerinde yer alan paket açıklamaları ile diğer tüm yazılı içerikler işbu KULLANIM SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu nedenle, web sitemizi ziyaret eden, kullanan ve/veya web sitemiz üzerinden alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, KULLANIM SÖZLEŞMESİ, İADE ŞARTLARI ve SİTE ÜZERİNDE YER ALAN TÜM YAZILI İÇERİKLERİ kabul etmiş sayılırlar.

Web sitemizde ve ona bağlı tüm sayfalarda yer alan tüm içerikler (referans olarak gösterilmiş tüm tasarımlar, müşterilere sunulan ve onaylanan veya onaylanmayan tüm tasarımlar ile site üzerindeki logo, işletme adı, marka, patent, bilgi, yöntem ve sair her tür içerik), SUAT TÜRKER-ÇILGIN PİKSELLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ’nin mülkiyetinde  ve/veya ona ait olup; siteyi ziyaret eden, kullanan veya alışveriş yapan kişiler tarafından, yazılı izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz veya herhangi bir şekilde yararlanılamaz.

Web sitesinin tamamı veya bir kısmı başkaca bir internet sitesinde yazılı izin olmaksızın kullanılamaz. Bu hususa aykırı davranılması halinde, SUAT TÜRKER-ÇILGIN PİKSELLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, her tür yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

TARAFLAR

İşbu KULLANIM SÖZLEŞMESİ, ÇILGIN PİKSELLER – BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Bundan sonra “LOGONUZBURADA” olarak anılacaktır.) ile www.logonuzburada.com alan adlı veya ona bağlı siteleri (Bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır.) ziyaret eden, kullanan ve/veya alışveriş yapan kişi (Bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. İşbu sözleşme, KULLANICI’nın onayı anında yürürlüğe girer.

2.KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1) Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden alışveriş yapmak için üye olmak zorundadır. Kullanıcı sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul eder.

2.2) Üye, kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı, isim, şifre, hesap bilgiler vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3. kişilerin eline geçmesinden üye bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (diğer üyeler, 3.kişiler veya LOGONUZBURADA’nın zararlarından) sorumludur.

2.3) LOGONUZBURADA, üyeler tarafından Logonuzburada’ya iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

2.4) Üyelerin site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı sitede yer alan, 3. kişilerin veya LOGONUZBURADA’nın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte; tasarımları, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını; yukarıda belirtilen nitelikteki hiçbir içeriği siteye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla LOGONUZBURADA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı LOGONUZBURADA doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site içerisinde yer alan içeriğin site dışında başka bir sitede veya herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın yasaktır.

2.5) Kullanıcının her bir onaylanmamış tasarım için sınırsız gözden geçirme talebinde bulunma hakkı vardır. Üyenin kendisine gönderilen onaylanmamış tasarıma 5 iş günü içerisinde itiraz etmemesi ve gözden geçirme talep etmemesi halinde tasarım onaylanmış sayılır.

3) LOGONUZBURADA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) LOGONUZBURADA, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle LOGONUZBURADA’dan herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan LOGONUZBURADA sorumlu tutulamaz, kişi kendisi sorumludur.

3.2) LOGONUZBURADA, sitede yer alan içeriği ve üyelerin satın almış oldukları hizmet dahilinde kendileri için tasarlanan tüm tasarımları dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Üyeler bu içerik üzerinde fikri, sınai, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle LOGONUZBURADA’nın yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamazlar, tazminat veya giderim talep edemezler. 3. kişilere karşı da LOGONUZBURADA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 3. kişilerin hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan üye tarafından karşılanacaktır. LOGONUZBURADA’nın ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır.

3.3) Kullanıcılar, site üzerindeki yazışmalarının, kullandıkları ve yükledikleri içeriklerin hukuka, ahlaka, adaba ve sözleşme koşullarına aykırı olmamasını taahhüt ederler. Belirtilen içerik LOGONUZBURADA tarafından kontrol altına alınabilir, denetlenebilir, kayıt altına alınabilir ve kullanılabilir.

4) KULLANIM BEDELİ

4.1) Web Sitesine üyelik için hiçbir ücret ödenmez.

4.2) Kullanıcılar, satın almak istedikleri tasarım hizmetinin Web Sitesinin ilgili sayfasında yazılı olan ücretini ödemekle yükümlüdürler.

4.3) Kullanıcının, sözleşmenin 2.1 maddesi uyarınca, yapılan tasarımla ilgili sınırsız gözden geçirme talep etmesi durumunda ayrıca bir ücret alınmaz. Kullanıcının yapılan sınırsız gözden geçirilen tasarımdan memnun olmaması halinde;

-Ücretin %50’si hizmet bedeli olarak kesilir ve geri kalan bedel kendisine iade edilir.

-Kullanıcının sitede bulunan 3 paketin herhangi birini satın almış olup LOGONUZBURADA tarafından 3’er (LOGO, LOGO KARTVİZİT, LOGO KURUMSAL KİMLİK vs.) sunumu gerçekleştirildikten sonra tasarımlardan memnun kalınmaması halinde kullanıcının sunulan bu 3 adet tasarımda değişiklik isteme hakkına sahiptir. Değişikliğe rağmen tasarımlardan memnun kalınmaz ise kullanıcı bir adet yeni bir tasarım isteme hakkına sahiptir. Yeni hazırlanan tasarımdan da memnun kalmaz ise kullanıcı para iadesi isteme hakkına sahiptir. Bu durumda iade edilecek bedel,%20 hizmet bedeli kesilerek hesabınıza iade edilecektir.

Kullanıcı sunulan tasarımlardan herhangi birini seçtiğinde revizyon aşamasına geçilir. Revizyon aşamasına geçildikten sonra herhangi bir para iadesi yapılamaz.

5) HAK DEVRİ

Kullanıcı tarafından bedeli ödenen ve onaylanan her tasarımın telif hakkı, LOGONUZ BURADA tarafından başkaca internet sitelerinden yalnızca kullanım hakkı devralınan görsel ve içerikler dışında, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kullanıcıya intikal eder. Sözleşmenin 3.2. maddesi hükmü saklıdır.

6.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

LOGONUZBURADA, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.MÜCBİR SEBEPLER

Türk hukuku uyarınca mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, LOGONUZBURADA işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz; bu durumlar için LOGONUZBURADA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyez.

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda LOGONUZBURADA’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK m. 193 anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.BİLDİRİM

Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla ve whatsapp desteği ile veya sitede yer alan mesajlaşma kısmı kullanılarak iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.